ÇEREZ POLİTİKASI

AKYOL DENİZCİLİK ÇEREZ POLİTİKASI 

GİRİŞ VE KAPSAM

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Akyol Denizcilik tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.akyoldenizcilik.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Akyol Denizcilik ile paylaşılan veya Akyol Denizcilik’in, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

Veri Sahibi işbu Çerez Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Çerez Politikası’nda belirtilen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’nin kullanımını lütfen derhal sonlandırınız.

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Örnek Mahallesi 1551 Sokak No: 6 Çevre Yolu Üzeri Manavgat / Antalya / Türkiye adresinde yerleşik olan Akyol Denizcilik Şirketi’dir.

 

TEMEL PRENSİPLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz:

  •        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

  •        Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

  •        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  •        İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

  •        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Akyol Denizcilik, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri kabul edilmeyecek olup, bu verilere ilişkin yapılan işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANAN VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Akyol Denizcilik tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.

Akyol Denizcilik kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir.

 

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

Akyol Denizcilik, İnternet Sitesi’nde çerezleri (Cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Veri Sahipleri ile temas kurmak ve Veri Sahiplerinin İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır. 

İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: